Miljø- og kvalitetspolitikker.

Miljøpolitik

Frimann Biler A/S vil lade miljøhensyn indgå i vurderingen ved alle beslutninger, der skønnes at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Vi vil til stadighed overholde relevant miljølovgivning og andre bestemmelser vi har tilsluttet os.

Dette vil vi sikre ved:

 • at indføre miljøstyring for alle afdelinger og sikre, at der sker løbende forbedringer på miljøområdet.
 • at skabe grundlag for, at den enkelte medarbejder kan udvikle sin miljøbevidsthed og sikre et sundt arbejdsmiljø.
 • at opprioritere miljøhensyn ved indkøb og anvendelse af kemiske hjælpestoffer.
 • at forebygge forurening og sikre genbrug af kasserede materialer i videst muligt omfang.
 • at integrere bæredygtig teknologi i driften og herigennem nedbringe energi og ressourceforbrug.
 • at udbrede og levere bæredygtig teknologi til vores kunder.
 • at udarbejde en årlig miljøredegørelse, der illustrerer energitilstanden, produktion af affald og forbrug af kemiske hjælpestoffer.

Kvalitetspolitik

Frimann Biler A/S ønsker bl. a. gennem en løbende udvikling af kvalitetssystemet iht. ISO9001:2008 at fremstå som en serviceminded, pålidelig og troværdig samarbejdspartner for såvel private som virksomheder.

Dette vil vi sikre ved:

 • at søge at efterleve de opstillede kvalitetsmål, der vedtages på ledelsens
  Kvalitets-/evalueringsmøde.
 • at informere om alle nye tiltag og arbejdsprocedurer til alle relevante
  medarbejdere.
 • at fastholde en løbende dialog i virksomheden om alle kvalitetsaspekter med
  henblik på løbende udvikling og forbedring.
 • at sikre løbende relevant uddannelse for alle virksomhedens medarbejdere.
 • at tilbyde hjælp til efteruddannelse, der måtte være relevant udover de kurser,
  der udbydes af Citroen DK og Toyota DK.

19-1-2009
Kim Frimann
Direktør