Miljø- & kvalitetspolitikker

Miljø politik

Frimann Biler A/S vil lade miljøhensyn indgå i vurderingen ved alle beslutninger, der skønnes at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Vi vil til stadighed overholde relevante bindende forpligtelser, herunder miljølovgivning vi har tilsluttet os. Vi vil:

 • indføre miljøledelse i alle afdelinger og sikre at vi løbende forbedrer vores miljøpræstation ved at styrke vores ledelsessystem.
 • skabe grundlag for at den enkelte medarbejder kan udvikle sin miljøbevidsthed og sikre et sundt arbejdsmiljø.
 • opprioritere miljøhensyn ved indkøb og anvendelse af kemiske hjælpestoffer.
 • forebygge forurening og sikre genbrug af kasserede materialer i videst mulige omfang.
 • integrere bæredygtig teknologi i driften og herigennem nedbringe energi og ressourceforbrug.
 • udbrede, levere og rådgive om bæredygtig teknologi til vores kunder.
 • udarbejde en årlig miljøredegørelse der illustrerer energitilstanden, produktion af affald og forbrug af kemiske hjælpestoffer.
Kvalitetspolitik

Frimann Biler A/S ønsker bl.a. gennem en løbende udvikling af vores kvalitetssystem at fremstå som en serviceminded, pålidelig og troværdig samarbejdspartner for såvel private som virksomheder. Dette vil vi sikre ved:

 • at søge at efterleve de opstillede kvalitetsmål, der vedtages på ledelsens Kvalitets-/evalueringsmøde.
 • at informere om alle nye tiltag og arbejdsprocedurer til alle relevante medarbejdere.
 • at fastholde en løbende dialog i virksomheden om alle kvalitetsaspekter med henblik på løbende udvikling og forbedring.
 • at sikre løbende relevant uddannelse for alle virksomhedens medarbejdere.
 • at tilbyde hjælp til efteruddannelse, der måtte være relevant udover de kurser, der udbydes af Hyundai DK, Opel DK, Citroen DK og Toyota DK.

 

Marts 2018
Kim Frimann
Direktør

Køb bil online