Ankenævn for biler

Fra 1. oktober 2015 skal alle erhversdrivende have et link på deres hjemmeside, så forbrugeren ved, hvor de kan klage.

I forbrugerklageloven bliver det indskærpet overfor erhvervsdrivende, at deres hjemmeside skal indeholde information til forbrugerne om, hvordan de kan indgive eventuelle klager.

Hvis du ønsker at klage over den behandling, som du har modtaget hos Frimann Biler, kan du indgive din klage her: Ankenævn for biler.

Spørg os