Miljø- & kvalitetspolitikker

Miljø politik

Frimann Biler A/S vil lade miljøhensyn indgå i vurderingen ved alle beslutninger, der skønnes at have væsentlige miljømæssige konsekvenser. Vi vil til stadighed overholde relevante bindende forpligtelser, herunder miljølovgivning vi har tilsluttet os. Vi vil:

 • indføre miljøledelse i alle afdelinger og sikre at vi løbende forbedrer vores miljøpræstation ved at styrke vores ledelsessystem.
 • skabe grundlag for at den enkelte medarbejder kan udvikle sin miljøbevidsthed og sikre et sundt arbejdsmiljø.
 • opprioritere miljøhensyn ved indkøb og anvendelse af kemiske hjælpestoffer.
 • forebygge forurening og sikre genbrug af kasserede materialer i videst mulige omfang.
 • integrere bæredygtig teknologi i driften og herigennem nedbringe energi og ressourceforbrug.
 • udbrede, levere og rådgive om bæredygtig teknologi til vores kunder.
 • udarbejde en årlig miljøredegørelse der illustrerer energitilstanden, produktion af affald og forbrug af kemiske hjælpestoffer.
Kvalitetspolitik

Frimann Biler A/S ønsker bl.a. gennem en løbende udvikling af vores kvalitetssystem at fremstå som en serviceminded, pålidelig og troværdig samarbejdspartner for såvel private som virksomheder. Dette vil vi sikre ved:

 • at søge at efterleve de opstillede kvalitetsmål, der vedtages på ledelsens Kvalitets-/evalueringsmøde.
 • at informere om alle nye tiltag og arbejdsprocedurer til alle relevante medarbejdere.
 • at fastholde en løbende dialog i virksomheden om alle kvalitetsaspekter med henblik på løbende udvikling og forbedring.
 • at sikre løbende relevant uddannelse for alle virksomhedens medarbejdere.
 • at tilbyde hjælp til efteruddannelse, der måtte være relevant udover de kurser, der udbydes af Hyundai DK, Opel DK, Citroen DK og Toyota DK.

 

Marts 2018
Kim Frimann
Direktør

Spørg os